Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o: 1. pozemky parc. č. 386/5, 386/6, 386/8, 386/9, 386/10, 386/12 a 386/13 v k.ú. Litkovice, které jsou v majetku České republiky s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, 2. část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1971, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00002509 a názvem „BRODEK (1.2.2017)“, o délce 310 m, upravující koryto drobného vodního toku Brodek (IDVT 10256406, ČHP 1-07-03-023), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemcích parc. č. 320/1, 320/17, 320/21, 320/23, 386/6, 386/10 a 386/13 v k.ú. Litkovice a 3. část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1973, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00008045 a názvem „07 Litkovice – Brodek“, o délce 92 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 12000768, ČHP 1-07-03-023), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemku parc. č. 320/21 v k.ú. Litkovice Uvedené stavby vodního díla nejsou zapisovány do katastru nemovitostí a jejich předmětné části mají být zrušeny v souvislosti s výstavbou vodní nádrže s trvalou zátopou. Pozemky se budou nacházet pod stavbou a v zátopě této vodní nádrže.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Požadovaná cena

110460

Platnost do

2021-03-24

Telefon

387 683 182

E-mail

michal.kubes@pvl.cz

Osoba

Ing. Michal Kubeš

Útvar

Povodí Vltavy, státní ponik, závod Horní Vltava

Katastrální území

Litkovice, Žirovnice, okres Pelhřimov