Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Nově oddělený pozemek parc. č. 1088/13 o výměře 19 m2 v k.ú. Myslík dle geometrického plánu č. 702-1283/2020. Na pozemku se nachází stavba mostu.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemedělství

Požadovaná cena

3040

Platnost do

2021-03-12

Telefon

956 941 352

E-mail

barbora.nemcanska@lesycr.cz

Osoba

Ing. Barbora Němčanská

Útvar

Lesy České republiky, s.p.

Katastrální území

Myslík, Palkovice, okres Frýdek-Místek