Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemek parc. č. 1575/2 druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú. Lužany u Jičína obec Lužany LV 578, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství – S 334/20-170

Požadovaná cena

84000

Platnost do

2021-03-08

Telefon

724623762

E-mail

lada.loudova@lesycr.cz

Osoba

Lada Loudová

Útvar

LS Hořice

Katastrální území

Lužany u Jičína, Lužany, okres Jičín