Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

díly d a e oddělené z pozemku parc. č. 1029, k. ú. Oslava, na základě geometrického plánu č. 71-268/2020

Atributy nabídky

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Požadovaná cena

15700

Platnost do

2021-03-05

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Osoba

Jan Kubizňák

Katastrální území

Oslava, Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou