Od 1. 4. 2023 spravuje Portál veřejné správy Digitální a informační agentura. Své dotazy a podněty prosím směřujte na portalobcana@dia.gov.cz.

Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Nabízíme k prodeji pozemek p.č. 777 o výměře 146 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, zapsaný na LV č. 6 pro k.ú. Boškov, obec Potštát u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Hranice. Pozemek je odlehlý od hospodářských celků divize Lipník nad Bečvou, nachází se v intravilánu obce a je součástí zaplocené zahrady ve vlastnictví jiné fyzické osoby.

Atributy nabídky

Zakladatel

ministerstvo obrany

Platnost do

2020-12-14

Telefon

954009150

E-mail

jiri.mrkvicka@vls.cz

Osoba

Jiří Mrkvička

Útvar

OSM

Katastrální území

Boškov, Potštát, okres Přerov

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

24000