Od 1. 4. 2023 spravuje Portál veřejné správy Digitální a informační agentura. Své dotazy a podněty prosím směřujte na portalobcana@dia.gov.cz.

Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o pozemek st.p.č. 21, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 586 m2 , zapsaný na LV č. 4 pro k.ú. Kyžlířov, obec Potštát a st.p.č. 115/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m2, zapsaný na LV č. 13 pro k.ú. Lipná, obec Potštát. Pozemek st.p.č. 21 v k.ú. Kyžlířov je využíván jako manipulační plocha a tvoří funkční celek s bytovým domem ve vlastnictví Města Potštát.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2020-07-03

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Kyžlířov, Potštát, okres Přerov

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

105500