Od 1. 4. 2023 spravuje Portál veřejné správy Digitální a informační agentura. Své dotazy a podněty prosím směřujte na portalobcana@dia.gov.cz.

Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Nabízíme k prodeji pozemek pozemek p.č. 1626 o výměře 76 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště, zapsaný na LV č. 5 pro k.ú. Potštát, obec Potštát, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Hranice. Výše uvedený pozemek p.č. 1626 leží v intravilánu obce.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2020-06-11

Telefon

954009150

E-mail

jiri.mrkvicka@vls.cz

Osoba

Jiří Mrkvička

Útvar

OSM

Katastrální území

Potštát, Potštát, okres Přerov

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

6200