Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o pozemek st.p.č. 73, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště, o výměře 595 m2, zapsaný na LV č. 13 pro k.ú. Lipná, obec Potštát.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2019-10-16

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

OSM

Katastrální území

Lipná, Potštát, okres Přerov

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

70000