Od 1. 4. 2023 spravuje Portál veřejné správy Digitální a informační agentura. Své dotazy a podněty prosím směřujte na portalobcana@dia.gov.cz.

Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o pozemky p.č. 1871 o výměře 5 189 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 1873 o výmě-ře 155 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše zapsané na LV č. 4 pro k.ú. Kyžlířov, obec Potštát, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Hranice.

Atributy nabídky

Zakladatel

ministersvo obrany

Platnost do

2019-10-13

Telefon

954009150

E-mail

jiri.mrkvicka@vls.cz

Osoba

Jiří Mrkvička

Útvar

OSM

Katastrální území

Kyžlířov, Potštát, okres Přerov

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

75000