Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o pozemky p.č. 548/2 o výměře 987 m2, druh pozemku ostatní plocha, p.č. 548/3 o výměře 307 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 1439/1 o výměře 144 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše zapsané na LV č. 13 pro k.ú. Lipná, obec Potštát, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, ka-tastrální pracoviště Hranice.

Atributy nabídky

Zakladatel

ministersvo obrany

Platnost do

2019-10-13

Telefon

954009150

E-mail

jiri.mrkvicka@vls.cz

Osoba

Jiří Mrkvička

Útvar

OSM

Katastrální území

Lipná, Potštát, okres Přerov

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

70000