Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek p.č. 528 o výměře 108m2, ostatní plocha je zapsán na LV č. 13 pro k.ú. Lipná, obec Potštát, okr. Přerov. Pozemek se nachází v intravilánu obce.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany - Nabízející: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6

Platnost do

2018-09-09

Telefon

954 009 150

E-mail

jiri.mrkvicka@vls.cz

Osoba

Jiří Mrkvička

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Lipná, Potštát, okres Přerov

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

4150.00