Od 1. 4. 2023 spravuje Portál veřejné správy Digitální a informační agentura. Své dotazy a podněty prosím směřujte na portalobcana@dia.gov.cz.

Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek: p.č. 800/3 o výměře 775 m2, ostatní plocha, zapsaný na LV č. 13 pro k.ú. Lipná, obec Potštát, okr. Přerov. Pozemek se nachází v intravilánu obce.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany - Nabízející: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1624/5, 160 00 Praha 6

Platnost do

2018-09-09

Telefon

954 009 150

E-mail

jiri.mrkvicka@vls.cz

Osoba

Jiří Mrkvička

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Lipná, Potštát, okres Přerov

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

19530.00