Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku st.p.č. 77/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36m2, v k.ú. Boškov, obec Potštát. Část pozemku je zastavěná stavbou jiného vlastníka RD č.p.29.

Atributy nabídky

Nabízející

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Adresa nabízejícího

Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČ nabízejícího

205

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2018-03-16

Telefon

+420 703 154 614

E-mail

jiri.mrkvicka@vls.cz

Osoba

Jiří Mrkvička

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Boškov, Potštát, CZ0714, okres Přerov

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

5400.00