Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek - pozemková parcela č. 2104/45 v katastrálním území Čáslav

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2024-03-10

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Čáslav, Čáslav, okres Kutná Hora

Parcelní číslo

2104/45

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p. č. 2104/45 v katastrálním území Čáslav, druh pozemku ostatní plocha, vznikl geometrickým odměřením od původní pozemkové parcely č. 2104/1, vodní plocha. Pozemek je přístupný pouze přes pozemky jiných vlastníků. Dle platného územního plánu se nachází v plochách označených ZD - plochy nezastavěného území. V současnosti je pozemek užíván jako ostatní plocha - manipulační plocha - komunikace.

Požadovaná cena

110320