Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 742/2 v katastrálním území Hosov a pozemek parc. č. 988/22 v katastrálním území Dvorce u Jihlavy

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2024-03-10

Telefon

+420 565 382 610

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Osoba

JUDr. Jan Kubizňák

Útvar

Povodí Moravy, s.p., závod Dyje - útvar správy majetku

Katastrální území

Hosov, Jihlava, okres Jihlava

Parcelní číslo

742/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek parc. č. 742/2, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 28 m2. Jedná se o pozemek zastavěný pilířem silničního mostu. Pozemek je předmětem žádosti o bezúplatný převod ve smyslu ust. § 16 odst. 8 zák. č. 77/1997 Sb.

Katastrální území

Dvorce u Jihlavy, Dvorce, okres Jihlava

Parcelní číslo

988/22

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek parc. č. 988/22, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 5 m2. Jedná se o pozemek zastavěný pilířem silničního mostu. Pozemek je předmětem žádosti o bezúplatný převod ve smyslu ust. § 16 odst. 8 zák. č. 77/1997 Sb.