Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemky v k.ú. Příbram

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2024-03-09

Telefon

972235335

E-mail

pacovska@spravazeleznic.cz

Osoba

Pacovská Ivona

Útvar

Odbor pozbývání majetku

Katastrální území

Příbram, Příbram, okres Příbram

Parcelní číslo

2272/131, 2272/132, 4180/3, 4181/2, 4183/5, 4180/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemky v katastrálním území Příbram, v lokalitě Fialova rybníka sousedící s nově vybudovanou cyklostezkou

Požadovaná cena

96000