Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej pozemku Špindlerův Mlýn

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2024-03-08

Telefon

956172112

E-mail

dana.perna@lesycr.cz

Osoba

Perná Dana

Útvar

LS Dvůr Králové

Katastrální území

Špindlerův Mlýn, Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

Parcelní číslo

960/5

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemek p. č. 960/5 – ostatní plocha / jiná plocha o výměře 271 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu KP v Trutnově na LV č. 651 pro katastrální území Špindlerův Mlýn a obec Špindlerův Mlýn, okres Trutnov, kraj Královéhradecký

Požadovaná cena

1662000