Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 2894 o výměře 649 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 2100 stavba občanského vybavení, k. ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, LV č. 2031, KÚ pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Most. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2024-03-08

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Jaroslav Černík

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Horní Litvínov, Litvínov, okres Most

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej bude probíhat formou e-aukce

Požadovaná cena

2250000