Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku st. 244 včetně objektu bez č.p/č.ev k.ú. Lazsko

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-12-17

Telefon

972235335

E-mail

pacovska@spravazeleznic.cz

Osoba

Pacovská Ivona

Útvar

O31

Katastrální území

Lazsko, Lazsko, okres Příbram

Parcelní číslo

st. 244

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek st.p.č. 244 včetně objektu bez č.p./č.ev., k.ú. Lazsko

Požadovaná cena

4036320