Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe - S 691/23

Platnost do

2023-12-17

Telefon

956233107

E-mail

jana.kotaskova@lesy.cz

Osoba

Jana Kotásková

Útvar

Lesní správa Klášterec

Katastrální území

Horní Halže, Měděnec, okres Chomutov

Parcelní číslo

167

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 167 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 304 m2 v k.ú. Horní Halže, okres Chomutov.

Požadovaná cena

15200