Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Město Libavá - Rodinný dům Libavá č.p. 72

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2023-12-17

Telefon

954009150

E-mail

milan.brucek@vls.cz

Osoba

Milan Brůček

Útvar

OSM

Katastrální území

Město Libavá, Město Libavá, okres Olomouc

Parcelní číslo

737, 738

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Ulice

Jaselská

Číslo popisné/evidenční

72

Popis položky

Jedná se o rodinný dům č.p. 72, který je součástí pozemku 738, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 543 m2 a pozemek p.č. 737, ostatní plocha o výměře 1729 m2, vše zapsáno na LV č. 4 pro k.ú. Město Libavá.

Požadovaná cena

1080000