Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků v k.p. Rančířov S 510/21

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-12-17

Telefon

956191106

E-mail

zdenka.hejdova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Zdenka Hejdová

Útvar

Lesní správa Pelhřimov

Katastrální území

Rančířov, Rančířov, okres Jihlava

Parcelní číslo

680/30, 680/32, 711/11,711/15 vše dle GP

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemků vzniklých dle GP č. 584-19126/2023 - p.č. 680/30 a 711/11 a dle GP č. 589-818/2023 - p.č. 680/32 a 711/15, vše ostatní plochy o výměře 4523 m2 v k.ú. Rančířov

Požadovaná cena

558930