Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej části pozemku p. č. 4472 v k. ú. Ledenice - S 709/21

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-12-15

Telefon

956194106

E-mail

jaroslava.hamernikova@lesycr.cz

Osoba

Jaroslava Hamerníková

Útvar

LS Třeboň

Katastrální území

Ledenice, Ledenice, okres České Budějovice

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej části pozemku p. č. 4472 dle GP č. 1807-181 p. č. 4472/4 vodní plocha, rybník o výměře 740 v k. ú. Ledenice. Pozemek p. č. 4472/4 byl trvale odňat z PUPFL, pozemek je součástí vodní plochy rybníka Adamovský.

Požadovaná cena

354460


Přílohy