Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku v k.ú. Smilovy Hory S 2264/10

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-12-14

Telefon

956191106

E-mail

zdenka.hejdova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Zdenka Hejdová

Útvar

Lesní správa Pelhřimov

Katastrální území

Smilovy Hory, Smilovy Hory, okres Tábor

Parcelní číslo

134/3

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o prodej pozemku p.č. 134/3 - ostatní plocha výměře 747 m2, prodej formou VŘ

Požadovaná cena

112050