Zveřejnění platného a účinného nařízení vydaného před 1. 1. 2022 (§ 9 odst. 1)