Rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení právního předpisu ÚSC nebo právního předpisu správního úřadu nebo jejich jednotlivých ustanovení