Sdělení úřadu o pozbytí platnosti nebo o pozastavení účinnosti právního předpisu