Sdělení kraje o počtu členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen