Oprava textu právního předpisu, jeho formátu nebo metadat (§ 5 odst. 2 a 3)