Oprava obecně závazné vyhlášky zverejněné po nabytí účinnosti