Úvod Kam dál Pro úřady (OVM) Formuláře ke Sbírce právních předpisů (staré) Věcně příslušná ministerstva Sdělení úřadu o pozbytí platnosti jeho rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu ÚSC

Sdělení úřadu o pozbytí platnosti jeho rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu ÚSC