Úvod Kam dál Pro úřady (OVM) Digitální úřad Vytvoření odkazové dlaždice v Portálu občana

Vytvoření odkazové dlaždice v Portálu občana

Zájemci o spolupráci z řad státních úřadů, měst a obcí, krajů či soukromoprávních subjektů, kteří chtějí mít na Portálu občana vlastní profil v podobě odkazové "dlaždice“, nám mohou po splnění vstupních podnínek uvedených níže zaslat návrh své dlaždice se všemi požadovanými parametry e-mailem na portalobcana@dia.gov.cz .

Co byste o Portálu občana měli vědět?

 • Do Portálu občana se může přihlásit občan pomocí elektronické identity Identity občana, která zaručeně ověří, že se jedná o danou osobu.
 • Po přihlášení do Portálu občana si může klient přidat svoji datovou schránku a může přes ni komunikovat s veřejnou správou.
 • Občan má na svém účtu také přehled o svých údajích ze základních registrů.
 • Z účtu Portálu občana může uživatel přecházet do jiných portálů úřadů nebo obcí, které jsou napojeny na Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA) v rámci jednoho přihlášení (Single sign-on).
 • Portál občana není veřejně přístupný a nezajištuje přístup k informacím veřejných orgánů. Pro tyto účely je provozován Portál veřejné správy.

Základní podmínky jsou:

 • Žádající subjekt musí mít zřízený vlastní webový portál.
 • Portál musí být napojen na Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA).
 • Portál musí poskytovat neveřejný obsah určený uživateli, který se do něj přihlásil prostřednictvím NIA.
 • Přihlášení uživatele do vašeho portálu nesmí být podmíněno žádnou další registrací (Pokud je registrace uživatele možná nebo automaticky provedená po prvním přihlášení prostřednictvím NIA, je tento požadavek splněný).

Požadované parametry návrhu dlaždice

 • Název dlaždice/aplikace/služby.
 • Název vašeho subjektu.
 • Webová adresa stránek vašeho subjektu.
 • Kategorie
  • státní správa,
  • kraje,
  • města a obce (v případě volby města a obce prosíme i doplnění kraje, pod který obec spadá),
  • ostatní.
 • Stručný popis služby. 
 • E-mail podpory.
 • Telefon podpory. 
 • URL adresa portálu nebo aplikace pro přihlášení přes NIA (Pro větší uživatelskou přívětivost však upřednostňujeme dodání nakonfigurované URL adresy pro přímé přesměrování uživatele do zvoleného portálu).
 • Logo vašeho subjektu ve formátu SVG
  • Všechny části musí být ve vektorech/křivkách. Ne v bitmapě.
  • Logo/ikonu dodat v rovnostranném čtvercovém pozadí/artboardu.
  • Logo/ikona musí být maximálně roztažená do okrajů. 

Hodnoty výše uvedených parametrů je nutné dodat v českém a anglickém jazyce na e-mail správce Portálu občana portalobcana@dia.gov.cz pod předmětem Dlaždice + "Název vašeho subjektu".

Správce Portálu občana si vyhrazuje právo dlaždici zamítnout nebo požadovat úpravy dlaždice nebo zprostředkovávané služby. Následné úpravy nasazené dlaždice lze provést prostřednictvím správce Portálu občana na portalobcana@dia.gov.cz 

Digitální a informační agentura