Úvod Kam dál Pro úřady (OVM) Centrální registr výročních zpráv v oblasti poskytování informací Metodická pomoc a kontakty Nejčastější chyby při vkladu do Centrálního registru výročních zpráv v oblasti poskytování informací

Nejčastější chyby při vkladu do Centrálního registru výročních zpráv v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva pro daný rok již existuje

Centrální registr umožňuje povinnému subjektu vložit za každý kalendářní rok pouze jednu výroční zprávu v oblasti poskytování informací. Potřebujete-li provést opravu stávající výroční zprávy v oblasti poskytování informací, použijte formulář pro opravu.


Odesílatel datové zprávy se neshoduje se subjektem výroční zprávy 

Provádíte-li opravu již zveřejněné výroční zprávy je nutné,aby se ID datové schránky povinného subjektu, který odesílá formulář pro opravu, shodovalo s ID datové schránky subjektu, který výroční zprávu v oblasti poskytování informací původně zveřejnil.


Příloha none nenalezena

Tato chybová hláška se objevuje v případech, kdy vkladatel použije k odeslání podání program (spisovou službu) napojený na Informační systém datových schránek. Spisové služby často upravují názvy odesílaných souborů dle svých interních pravidel, kdy se název odeslaného souboru neshoduje s názvem souboru vloženého do vyplňovaného formuláře. Nejčastěji dochází ke zkrácení názvu odesílaného souboru nebo nahrazení mezer v názvu souboru podtržítky či pomlčkami. Doporučujeme pojmenovávat odesílané soubory (včetně příloh) co možná nejjednoduššímu názvy (např. na "vklad1" nebo "priloha1"). 

Postupujte přesně podle pokynů:

  1. Stiskněte tlačítko „STÁHNOUT“.
  2. Uložte soubor ve formátu XML. V předmětném souboru neprovádějte žádné úpravy.
  3. Soubor jako přílohu datové zprávy v prostředí ISDS do datové schránky automatu Portálu veřejné správy s identifikátorem – uur3q2i .
  4. Soubor ve formátu XML musí zůstat pojmenován přesně tak, jak jej formulář vygeneroval a musí být vložen jako první příloha datové zprávy. V názvu nepoužívejte velká písmena - dodržujte přesně uvedený název.
  5. Samotné přílohy musí být vloženy jako další přílohy datové zprávy. Názvy vkládaných příloh musí být shodné s názvy příloh, které byly vloženy do formuláře.
  6. Pokud použijete k odeslání vaši spisovou službu nebo jinou aplikaci, kterou máte napojenu na ISDS, je nutné, aby pokyn ve formátu XML byl ve struktuře datové zprávy označen jako hlavní příloha (vložen s typem dmFileMetaType = main). Konzultujte s dodavatelem Vaší aplikace jak zajistit, aby byl uvedený příznak správně nastaven.

Další chyby

V případě, že vám dorazí výše neuvedená chyba či si nejste jistí, jak dále postupovat, se prosím obraťte na správce Centrálního registru prostřednictvím kontaktního e-mailu.

Kontaktní e-mail: crvz@mvcr.cz