Úvod Kam dál Český eGovernment Jednotná státní doména gov.cz

Jednotná státní doména gov.cz

Jednotnou státní doménu gov užívá již mnoho úřadů v Česku i v zahraničí. Níže uvádíme aktuální stav závazné, vládou zadané migrace ostatních českých úřadů a jimi podřízených celostátních organizaci. Hlavním důvodem vládou schváleného sjednocení státních domén je požadavek zvýšení kybernetické bezpečnosti a uživatelské přívětivosti. Sjednocením domén se omezí riziko podvodů, zvýší se důvěryhodnost a transparentnost webové i emailové komunikace státních institucí k občanům.

Aktuální stav přechodu domén na gov.cz

Ústřední orgán státní správy Stávající doména Cílová doména Termín dokončení migrace webových domén Termín dokončení migrace e-mailových domén
Ministerstvo dopravy mdcr.cz md.gov.cz 31. 12. 2024 1. 7.2024
Ministerstvo financí mfcr.cz mf.gov.cz 1. 10. 2024 31. 12. 2024
Ministerstvo kultury mkcr.cz mk.gov.cz 31. 12. 2024
Ministerstvo obrany army.cz mo.gov.cz 31. 12. 2024 31. 12. 2024
Ministerstvo pro místní rozvoj mmr.cz mmr.gov.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí mpsv.cz mpsv.gov.cz 1. 7. 2025 30. 9. 2025
Ministerstvo průmyslu a obchodu mpo.cz mpo.gov.cz 31. 12. 2024 31. 12. 2024
Ministerstvo spravedlnosti justice.cz msp.gov.cz 31. 12. 2023 31. 12. 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy msmt.cz msmt.gov.cz 31. 12. 2024 31. 12. 2024
Ministerstvo vnitra mvcr.cz mv.gov.cz 31. 12. 2024 31. 12. 2024
Ministerstvo zahraničních věcí mzv.cz mzv.gov.cz
Ministerstvo zdravotnictví mzcr.cz mzd.gov.cz 31. 3. 2024 30. 11. 2024
Ministerstvo zemědělství eagri.cz mze.gov.cz 31. 12. 2024
Ministerstvo životního prostředí mzp.cz mzp.gov.cz 31. 12. 2024 31. 12. 2024
Česká báňský úřad cbu.cz cbu.gov.cz 31. 12. 2023
Český statistický úřad czso.cz csu.gov.cz 31. 7. 2024 31. 7. 2024
Český telekomunikační úřad ctu.cz ctu.gov.cz 31. 12. 2024
Český úřad zeměměřický a katastrální cuzk.cz cuzk.gov.cz 31. 12. 2024 31. 12. 2024
Digitální a informační agentura - dia.gov.cz
Energetický regulační úřad eru.cz eru.gov.cz 1. 4. 2024
Národní bezpečnostní úřad nbu.cz nbu.gov.cz
Národní sportovní agentura agenturasport.cz nsa.gov.cz
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost nukib.cz nukib.gov.cz 31. 12. 2024
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rrtv.cz rrtv.gov.cz
Správa státních hmotných rezerv sshr.cz sshr.gov.cz 31. 10. 2023
Státní úřad pro jadernou bezpečnost sujb.cz sujb.gov.cz 28. 2. 2024 31. 5. 2024
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí udhpsh.cz udh.gov.cz
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uohs.cz uohs.gov.cz 31. 3. 2024
Úřad pro ochranu osobních údajů uoou.cz uoou.gov.cz
Úřad průmyslového vlastnictví upv.gov.cz upv.gov.cz
Úřad vlády České republiky vlada.cz vlada.gov.cz
Policejní prezidium České republiky policie.cz policie.gov.cz 31. 12. 2024 31. 12. 2024
Hasičský záchranný sbor České republiky hzscr.cz hzscr.gov.cz 31. 12. 2024 31. 12. 2024

Vysvětlivky použitých barev
splněno splněno částečně nesplněno do termínu nesplněno délé než 3 měsíce po termínu


Obecné informace k přechodu domén na gov.cz

Záměr přechodu úřadů na jednotnou státní doménu gov.cz schválila v lednu 2023 vláda České republiky. Následně v srpnu 2023 byl vládou schválen na návrh místopředsedy vlády pro digitalizaci, pana Bartoše, harmonogram přechodu a podrobný dokument obsahující přesná pravidla pro přechod na jednotnou státní doménu gov.cz určený pro úřady, který obsahuje mimo jiné i sémiotická pravidla pro weby a e-mailové adresy.