Zveřejnění záznamu v rejstříku nepotřebných nemovitých věcí