Žádost o výpis z Rejstříku trestů

Popis formuláře:

Tento formulář použijte, pokud si potřebujete zařídit výpis z Rejstříku trestů.

Rejstřík trestů vede evidence fyzických osob pravomocně odsouzených soudy a rovněž na žádost vydává výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob. O výpis nejčastěji žádají osoby, které nebyly odsouzeny, a to za účelem prokázání své bezúhonnosti.

Jak použít formulář:

Budete potřebovat vaši datovou schránku fyzické osoby. Nemůžete tedy využít cizí datovou schránku, stejně jako datovou schránku právnické nebo podnikající fyzické osoby. Jak na to krok za krokem:

  1. klikněte na tlačítko „vyplnit formulář“ a přihlaste se do své datové schránky
  2. projděte všechny kroky a na závěr zvolte možnost "odeslat"
  3. za pár minut najdete výpis ve své datové schránce

Výpis získáte také na Portálu občana, ve kterém máte údaje o vaší osobě a přístup k dalším službám na jednom místě. 


Více informací a kontakt

portal.gov.cz/sluzby-vs/vypis-z-rejstriku-trestu-S8893

Kontakt pro veřejnost: rejstrik@rejstr.justice.cz 


Nezřídili jste si ještě datovou schránku? Podívejte se, jak na to