Žádost o výpis z Rejstříku trestů - o výpis z Rejstříku trestů může žádat občan vlastnící datovou schránku fyzické osoby