Úvod Kam dál Pro podnikatele Akreditace Žádost o obnovení akreditace vzdělávacího programu

Žádost o obnovení akreditace vzdělávacího programu

Popis formuláře:

Pro všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby

Žádost odešleme okamžitě

Zdarma

Než začnete žádost vyplňovat prostudujte si prosím metodické doporučení, které pro oblast akreditací na vzdělávání v ÚSC vydalo Ministerstvo vnitra. Potom si připravte:

1) Jeden výtisk kompletní informace o vzdělávací instituci se všemi zapracovanými změnami, ke kterým u vzdělávací instituce došlo, a to „Formulář pro žádost o akreditaci vzdělávací instituce“, který jste použili při první akreditaci, avšak bez příloh, tzn. bez kapitoly VI.

 

OP Zaměstnanost
Zpracováno v rámci projektu „Podpora elektronizace vybraných oblastí veřejné správy v gesci Ministerstva vnitra“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016054. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost.