Úvod Kam dál Pro podnikatele Akreditace Žádost o akreditaci vzdělávací instituce a vzdělávacího programu

Žádost o akreditaci vzdělávací instituce a vzdělávacího programu

Popis formuláře:

Pro všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby

Žádost odešleme okamžitě

Zdarma

Než začnete žádost vyplňovat prostudujte si prosím metodické doporučení, které pro oblast akreditací na vzdělávání v ÚSC vydalo Ministerstvo vnitra. Potom si připravte:

1) Přílohu č. 1 – úředně ověřenou kopii oprávnění ke vzdělávací činnosti podle zvláštního právního předpisu. Tato povinnost se nevztahuje na ÚSC a na IVS Praha, které jsou akreditovanou institucí přímo ze zákona o úřednících.

2) Nejméně jeden vzdělávací program včetně všech příloh (profesní CV se souhlasy lektorů; nejméně 2 odborné nezávislé posudky vzdělávacího programu, které se musí vztahovat konkrétně ke každému jednotlivému programu; u každého posudku musí být uvedeno jméno, funkce, odbornost a podpis posuzovatele; vzor osvědčení o absolvování vzdělávacího programu).

Potom se přihlaste datovou schránkou právnické nebo podnikající fyzické osoby a vyplňte formulář, který se následně odešle do systému Ministerstva vnitra a do jeho datové schránky k dalšímu zpracování.

 

OP Zaměstnanost
Zpracováno v rámci projektu „Podpora elektronizace vybraných oblastí veřejné správy v gesci Ministerstva vnitra“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016054. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost.