Úvod Kam dál Pro podnikatele Akreditace Žádost o akreditaci dalšího vzdělávacího programu

Žádost o akreditaci dalšího vzdělávacího programu

Popis formuláře:

Pro všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby

Žádost odešleme okamžitě

Zdarma

Než začnete žádost vyplňovat prostudujte si prosím metodické doporučení, které pro oblast akreditací na vzdělávání v ÚSC vydalo Ministerstvo vnitra. Potom si připravte:

1) Profesní CV se souhlasy lektorů. 

2) Nejméně 2 odborné nezávislé posudky vzdělávacího programu, které se musí vztahovat konkrétně ke každému jednotlivému programu; u každého posudku musí být uvedeno jméno, funkce, odbornost, podpis posuzovatele a datum vystavení.

3) Vzor osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

 

OP Zaměstnanost
Zpracováno v rámci projektu „Podpora elektronizace vybraných oblastí veřejné správy v gesci Ministerstva vnitra“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016054. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost.