Veřejný výpis z registru osob

Popis formuláře:

Tento formulář vám umožní získat výpis údajů o podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě z registru osob*. Jelikož se jedná o veřejný výpis, může tento formulář využít kdokoliv.

Veřejný výpis údajů o podnikající fyzické osobě neobsahuje údaje o jméně a příjmení podnikatele a jeho adrese místa pobytu, to už jsou údaje neveřejné.

*Registr osob (ROS) obsahuje základní identifikační údaje právnických osob a organizačních složek právnických osob, podnikajících fyzických osob, podnikajících zahraničních osob a organizačních složek zahraničních osob, organizací s mezinárodním prvkem, organizačních složek státu a orgánů veřejné moci.

Jak použít formulář:

Budete potřebovat vaši datovou schránku.

  1. klikněte na tlačítko „vyplnit formulář“ a přihlaste se do své datové schránky
  2. projděte všechny kroky a na závěr zvolte možnost "odeslat"
  3. za pár minut najdete výpis ve své datové schránce

Formulář můžete vyplnit také na Portálu Občana, ve kterém máte údaje o vaší osobě a přístup k dalším službám na jednom místě.


Více informací a kontakt:

portal.gov.cz/sluzby-vs/verejny-vypis-udaju-osoby-evidovane-vregistru-osob-S6105

Kontakt pro veřejnost: infoservis@czso.cz


Nezřídili jste si ještě datovou schránku? Podívejte se, jak na to