ePozvání

Popis formuláře:

Formulář slouží k přípravě pozvání osoby z tzv. třetí země k pobytu na území České republiky, které po odeslání ověřuje Policie České republiky a přikládá se k žádosti o udělení víza.

Formulář ePozvání umožňuje vyplnění elektronicky v prostředí Internetu a odeslání Policii České republiky. 

Zvoucí osoba po odeslání formuláře žádá o ověření pozvání na příslušném pracovišti Policie České republiky.

Ruční vyplnění papírového tiskopisu pozvání, např. na pracovišti místně příslušného odboru cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky, je i nadále možné.