Stanovení ochranného pásma a vymezení práv a povinností vlastníka ochranného pásma a vlastníků nemovitostí

Za správnost návodu odpovídá:

Český telekomunikační úřad

ID Záznamu
L-5990
Zpracováno k datu
18.10.2017
Poslední aktualizace
18.10.2017