Oprávnění k využívání čísel a jeho udělení, změna, prodloužení doby platnosti nebo odnětí

Za správnost návodu odpovídá:

Český telekomunikační úřad

ID Záznamu
i-265-1062
Zpracováno k datu
02.10.2017
Poslední aktualizace
02.10.2017