Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany - nabízející - Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 904/1, ostatní plocha, o výměře 5 056 m2 a p.č. 935/6, ostatní plocha, o výměře 872 m2, oba pro k.ú. Břevniště pod Ralskem, obec Hamr na Jezeře. Pozemky tvoří polní komunikace a pozemky, které v minulosti náležely zemědělským správám VLS. Jsou částečně porostlé náletovými dřevinami.
Požadovaná cena
533520
Platnost do
2018-06-24
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Břevniště pod Ralskem, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa