Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 4612/2, o výměře 995 m², (oddělený z pozemku parc.č. 4612 dle GP č. 883-24/2018), druh pozemku vodní plocha, v k.ú. Havlíčkova Borová.
Požadovaná cena
13253
Platnost do
2018-06-20
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Havlíčkova Borová, Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod