Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Část vodního díla typu opevnění vodního toku, v délce cca 77 m, která je umístěná v korytě DVT, IDVT 10100524, na pozemcích parc. č. 273/1, 278/11, 282 a 337, k. ú. Peršíkov.
Požadovaná cena
103011
Platnost do
2018-06-20
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Peršíkov, Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod