Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
mze
Popis
Prodej pozemku p.č. 312/2 ostatní plocha o výměře 424 m2 odděleného dle GP z p.č. 312 k.ú. Studená Loučka
Požadovaná cena
26700
Platnost do
2018-06-18
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Studená Loučka, Mohelnice, okres Šumperk