Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
Pozemeky p.č. 1663/4 o výměře 55 m2, ostatní plocha, p.č. 1663/17 o výměře 14 m2, ostatní plocha, p.č. 1663/20 o výměře 28 m2, ostatní plocha, p.č. 1663/19 o výměře 63 m2, ostatní plocha, vše v k.ú. Drnovice u Vyškova, okres Vyškov.
Požadovaná cena
13210
Telefon
956916308
E-mail
iva.ruda@lesycr.cz
Osoba
JUDr. Iva Rudá
Útvar
KŘ Brno
Katastrální území
Drnovice u Vyškova, Drnovice, okres Vyškov