Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Kodaňská 1441/46, 10100 Praha 10, CZ
Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
ČPP Transgas, s.p. oznamuje záměr prodat následující věci nemovité – pozemky v k.ú. Tovačov, obec Tovačov.• parc. č. st.920/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2; • parc. č. st.920/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 82 m2; • parc. č. 810/3 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 59 m2; • parc. č. 810/5 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 41 m2; • parc. č. 810/11- ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 16 m2. Uvedené pozemky jsou zapsány na LV 2831, katastrální území Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov u Katastrální úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov. Pozemky jsou ve vlastnictví České republiky. Na pozemcích parc.č. st. 920/1 a parc.č. st. 920/3 se nachází stavba – budova bez čísla popisného/evidenčního neznámého vlastníka.
Požadovaná cena
64310
Platnost do
2018-05-16
Telefon
730898072
E-mail
cajda@cpptransgas.cz
Osoba
Ing. Martin Čajda
Útvar
ČPP Transgas, s.p.
Katastrální území
Tovačov, Tovačov, okres Přerov