Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 1648, o výměře 57 m2, ostatní plocha - jiná plocha a dále pozemek parc. č. 1649 o výměře 163 m2, ostatní plocha - manipulační plocha, obec a k. ú. Blovice, na LV č. 2548, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - jih. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 16.370,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
65000
Platnost do
2018-06-17
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Blovice, Blovice, okres Plzeň-jih